From the blog...

foto: Kjell Postema
Ik maak me grote zorgen over de druk op het zittende personeel door het groeiende leraren- en schoolleiderstekort in primair en voortgezet onderwijs en in het mbo.’ Volgens CNV Onderwijsvoorzitter Loek Schueler zijn er gelukkig veel positieve initiatieven om het tij te keren en om te gaan met …read more

Read More »